به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه علوم زمین 1023-7429 بهار 1403 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نشریه علوم زمین خوارزمی پاییز و زمستان 1402 دانشگاه خوارزمی
نشریه علوم محیطی 1735-1324 زمستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 اردیبهشت 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1402 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
مجله علوم و فنون هسته ای 1735-1871 پاییز 1402 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 Feb and Mar 2024 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی 1022-6443 پاییز و زمستان 1402 انجمن ریاضی ایران
نشریه فناوری و انرژی هسته ای 2717-168X بهار 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی 2423-7671 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 2345-3966 زمستان 1402 دانشگاه گیلان
نشریه فیزیک روز 5121-2423 زمستان 1394 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X Winter 2024 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 تابستان 1403 دانشگاه الزهرا
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1403 انجمن آمار ایران
فصلنامه محیط زیست جانوری 4218-2008 پاییز 1402 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
نشریه محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1401 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
|
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: علیرضا شهیدی
  سردبیر: دکتر محمدرضا قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 131 (بهار 1403)
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1394)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال