فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۲۱ تا ۲۲۸ از ۲۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
ماهنامه کارآفرین بهار 1399 انجمن مدیران صنایع
ماهنامه کشاورزی و غذا خرداد و تیر 1399 مهندس محمودرضا عیسی خانی
ماهنامه کفش تبریز 2251-7847 مرداد 1399 انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
ماهنامه کنترل کیفیت 1735-6849 مرداد و شهریور 1399 رضا گیفانی
فصلنامه کهربا 2322-3723 بهار 1399 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
ماهنامه کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
دوماهنامه یادمان آذر و دی 1388 شرکت یادمان سازه
|
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 140 (بهار 1399)
 • pISSN: 2322-3723
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز: انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
  مدیر مسئول: مهدی عارف خیابانی
  سردبیر: امین شیخ نجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 27 (بهار 1399)
 • دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت یادمان سازه
  مدیر مسئول: سید حسین هادیانی
  سردبیر: سوسن اصغری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (آذر و دی 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال