فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۲۱ تا ۲۲۹ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
ماهنامه کارآفرین بهار 1399 انجمن مدیران صنایع
نشریه کارآفرینی و صنعت غذا شهریور 1399 دکتر محمد حسینی
ماهنامه کشاورزی و غذا مرداد و شهریور 1399 مهندس محمودرضا عیسی خانی
ماهنامه کفش تبریز 2251-7847 مهر 1399 انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
ماهنامه کنترل کیفیت 1735-6849 مهر 1399 رضا گیفانی
فصلنامه کهربا 2322-3723 تابستان 1399 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
ماهنامه کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
دوماهنامه یادمان آذر و دی 1388 شرکت یادمان سازه
|
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 140 (بهار 1399)
 • pISSN: 2251-7847 eISSN: 2251-7839
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدحسین آخوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (مهر 1399)
 • دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت یادمان سازه
  مدیر مسئول: سید حسین هادیانی
  سردبیر: سوسن اصغری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (آذر و دی 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال