به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۳۲۲۱ تا ۳۲۴۰ از ۳۳۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه میگو و سخت پوستان 2538-290X پاییز و زمستان 1400 پژوهشکده میگوی کشور
نشریه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1402 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
مجله میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 2251-8851 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 پاییز 1402 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1402 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 بهار 1403 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه الهیات 2008-1677 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1402 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 تابستان 1403 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1402 انجمن انسان شناسی ایران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگستان 1025-0832 زمستان 1402 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 بهار 1403 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 زمستان 1402 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار 1403 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 بهار 1403 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1403)
 • pISSN: 1561-9389
  سالنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال