به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۳۲۱ تا ۳۴۰ از ۳۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات فضا و مکان 2980-9916 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات قرآنی 2538-5917 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 2322-5602 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه مطالعات مدیریت شهری 2228-7868 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار 2783-4395 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
نشریه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی 2783-3364 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات میان رشته ای فقه 2283-2244 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه مطالعات نقد ادبی 2383-210X بهار و تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
نشریه مطالعات کمی در مدیریت 2228-7434 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نشریه معمار شهر 2322-5475 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
نشریه منابع انسانی تحول آفرین 2821-2304 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
نشریه مهارت های روانشناسی تربیتی 2008-9414 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نشریه مهندسی آب 2228-5784 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مهندسی مخابرات جنوب 2676-7465 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه مهندسی مدیریت نوین 2383-2428 تابستان 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 2008-9813 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
|
 • pISSN: 2538-5917
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مجید خزاعی
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1402)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال