فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۷۶۱ تا ۳۷۸۰ از ۳۸۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه هنرهای صناعی ایران پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 پاییز 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
ماهنامه هنگام آذر 1396 محمد عسلی
دو ماهنامه هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نشریه هوزان 2476-3764 2020 دکتر ادریس حسین زاده
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
دو ماهنامه هوش مصنوعی و ابزاردقیق 1735-3939 تیر 1396 موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجله هیدرولیک 2345-4237 زمستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
فصلنامه وام ذخیره ماندگار زمستان 1382 صندوق قرض الحسنه الزهرا
ماهنامه وب 1735-1820 اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
|
 • pISSN: 1735-3939
  دوماهنامه اندازه گیری, کنترل, اتوماسیون و ابزار دقیق به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
  مدیر مسئول: مهندس حسین مجدفر
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اخلاق پسند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-1820
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 199 (اردیبهشت 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال