فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۷۸۱ تا ۳۸۰۰ از ۳۸۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1397 دانشگاه حکیم سبزواری
فصلنامه وقف میراث جاویدان 1027-4995 بهار 1398 سازمان اوقاف و امور خیریه
ماهنامه وکالت 1608-831X اسفند 1390 سید رضا مهدوی نجم آبادی
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ماهنامه کار و جامعه اسفند 1399 موسسه کار و تامین اجتماعی
ماهنامه کارآفرین زمستان 1399 انجمن مدیران صنایع
ماهنامه کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه کارآفرینی و صنعت غذا اسفند 1399 دکتر محمد حسینی
فصلنامه کارآگاه 1735-272X زمستان 1399 پلیس آگاهی ناجا
نشریه کارافن 2382-9796 بهار 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای
ماهنامه کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
دو ماهنامه کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 پاییز 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاروان مهر تابستان 1399 فرزانه قوجلو
نشریه کاسپین امروز زمستان 1399 مهندس حمیدرضا شوشتریان
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1399 دانشگاه کاشان
|
 • pISSN: 1608-831X
  فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید رضا مهدوی نجم آبادی
  سردبیر: سید داوود خاوری هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (اسفند 1390)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 143 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس آگاهی ناجا
  مدیر مسئول: محمد قنبری
  سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1400)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال