فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی تابستان 1393 دانشگاه شاهد
دو فصلنامه اخلاق وحیانی 2383-3025 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات تطبیقی 2008-6512 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
ماهنامه ادبیات داستانی 3563-1023 تیر ماه 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نشریه ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجله ادبیات عرفانی 9384-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
مجله ادبیات و پژوهش های میان رشته ای 2676-6566 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال