فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
نشریه باستان شناسی 2645-4629 زمستان 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه باغ نظر 1735-9635 مرداد 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
ماهنامه باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
ماهنامه باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
مجله بالینی پرستاری و مامایی 2322-4703 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دو فصلنامه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه بانک صادرات ایران پاییز 1389 بانک صادرات ایران
ماهنامه بانک ملی ایران خرداد 1390 بانک ملی ایران
ماهنامه بانک و اقتصاد 1735-6040 اسفند 1394 مجتبی کردنوری
ماهنامه بانکداری مجازی آبان 1396 دکتر سید محسن هاشمی
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 بهار و تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
دو ماهنامه بخارا 1560-294x مهر و آبان 1399 علی دهباشی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 2383-0565 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
|
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (مرداد 1400)
 • pISSN: 2228-5695
  ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
  سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال