فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
به زراعی نهال و بذر 2008-6946 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
به زراعی کشاورزی 8337-2008 پاییز 1398 دانشگاه تهران
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهبود مدیریت 2251-8991 تابستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بهداشت در عرصه 2322-5130 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهداشت مواد غذایی 2228-7647 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهداشت و ایمنی کار 2251-807x پاییز 1398 انجمن علمی بهداشت کار ایران
بهداشت و توسعه 2322-1380 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 مرداد 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بورس اوراق بهادار 5431-2228 تابستان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1398 دانشگاه هرمزگان
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 2008-6954
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمد ترابی، دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2751-2322
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی یوسف زادی
  سردبیر: دکتر احسان کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال