به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا 1605-9689 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 پاییز 1402 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X بهار 1403 دانشگاه مازندران
نشریه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری 2783-3496 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فصلنامه بسپارش 2252-0449 زمستان 1402 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نشریه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 تابستان 1402 سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه پیام نور
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1402 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
نشریه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی 2980-7875 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه بنیان هنر؛ جستارهای موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر 2981-0469 پاییز و زمستان 1402 موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه به سوی علوم ریاضی بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه بهبود تیرماه 1402 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه بهبود مدیریت 2251-8991 زمستان 1402 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
|
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر عادل آذر
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 162 (پاییز 1402)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • فصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  سردبیر: فاطمه قره زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تیرماه 1402)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال