فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ت)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تجربه آذر 1398 کتایون بناساز
تجهیزات ساختمان 1735-5648 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تجهیزات و تاسیسات نفت اسفند 1387 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تحفه نطنز خرداد 1387 وحید نوروزی فهیم
تحقیق و توسعه باریج تابستان 1398 مهندس لاله حجازی
تحقیقات پیشرفته زیست محیطی آبان 1388 شرکت تحقیقات پیشرفته (سهامی خاص)
تحقیقات روابط عمومی 1561-3704 شهریور و مهر 1398 هوشمند سفیدی
تحلیلگران عصر اطلاعات مهر 1391 شرکت تحلیلگران عصر اطلاعات
تدبیر 7199-1022 آذر و دی 1398 سازمان مدیریت صنعتی
تدبیرانه سبقت شهریور 1387 دکتر نادر هوشمندیار
ترابران 1827-5151 نیمه دوم آذر و دی 1398 موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
تراشه تیر 1386 مهندس عباس سبزعلی گل
ترانسفورماتور زمستان 1397 مهندس آرش آقائی فر
ترجمان وحی بهار و تابستان 1398 موسسه فرهنگی ترجمان وحی
ترمه آذر 1394 شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
تسنیم آبان 1383 محمدهادی خلیلی بروجنی
تشخیص آزمایشگاهی دی 1398 دکتر عباس افراه
تشریفات زمستان 1397 شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
تشکل تابستان 1398 زهرا نژادبهرام
تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
|
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ادبی, هنری, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کتایون بناساز
  سردبیر: مهدی یزدانی خرم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (آذر 1398)
 • pISSN: 1735-5648
  ماهنامه فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (دی 1398)
 • دوماهنامه نفت, گاز, پتروشیمی و انرژی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: مهندس فرشید مومنی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (اسفند 1387)
 • pISSN: 7199-1022
  ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: ابوالفضل کیانی بختیاری
  سردبیر: دکتر مرتضی عمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 317 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 1827-5151
  ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: پریوا عروج نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 172 (نیمه دوم آذر و دی 1398)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, فنی تخصصی کامپیوتر
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس سبزعلی گل
  سردبیر: حسن یزدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (تیر 1386)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس آرش آقائی فر
  سردبیر: مهندس حرمت الله فیروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • ماهنامه آموزش مهارت های فنی و هنری
  صاحب امتیاز: شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
  مدیر مسئول: پریسا زحمتکش
  سردبیر: مرجان بذرافکن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (آذر 1394)
 • ماهنامه فرهنگی, ورزشی, اجتماعی, قرآنی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدهادی خلیلی بروجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (آبان 1383)
 • دوماهنامه هتلداری و گردشگری
  صاحب امتیاز: شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر افسانه سزاوار بندی
  سردبیر: دکتر فرید جواهرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, اطلاع رسانی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: عبدالمحمد رازانی
  مدیر مسئول: امیر روشن بخش قنبری
  سردبیر: حبیب میدانچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 46 (خرداد و تیر 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال