فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
جوشکاری پاییز 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
جیبی زمستان 1390 مهندس علی نکویی
|
  • فصلنامه
    صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
    مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
    سردبیر: شورای نویسندگان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال