به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله حقوق بانکی 2322-2034 پاییز 1398 الی بهار 1399 دکتر علیرضا مسعودی
نشریه حقوق بشر بهار و تابستان 1402 دانشگاه مفید قم
نشریه حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1401 دانشگاه امام صادق
فصلنامه حقوق پزشکی 2008-4390 پاییز و زمستان 1401 دکتر محمود عباسی
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهار و تابستان 1402 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه حقوق داوری 2645-6427 شهریور 1402 دکتر شاپور فرهنگ پور
نشریه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات پاییز و زمستان 1400 دکتر عباس اسدی
نشریه حقوق عمومی تطبیقی زمستان 1402 دانشگاه قم
نشریه حقوق فناوری های نوین 2783-3836 بهار و تابستان 1403 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه حقوق قضایی 2008-7500 بهار و تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
نشریه حقوق ملل پاییز 1400 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و فقه خرداد 1400 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و فقه تربیت و کودک 2717-1469 پاییز 1402 دکتر عبدالله علیزاده
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی 2981-2305 زمستان 1402 دکتر سامی سجادی فر
نشریه حقوق و مطالعات نوین 2783-1329 زمستان 1402 دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مجله حقوق کودک بهار 1402 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X زمستان 1402 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 پاییز 1402 پژوهشگاه قوه قضاییه
|
 • pISSN: 2251-614X eISSN: 2645-4858
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر توکل حبیب زاده
  سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1402)
 • pISSN: 1735-4358 eISSN: 2676-7198
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر محمدحسن صادقی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال