فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۲۱ تا ۳۸ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
ماهنامه خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 بهار 1400 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
ماهنامه خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
نشریه خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
دو ماهنامه خلق آذر الی اسفند 1399 موسسه فرهنگی دارالهدی
ماهنامه خواندنی 1735-0433 اردیبهشت و خرداد 1400 ویدا صارمی نوری
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
ماهنامه خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
ماهنامه خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
دوماهنامه خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
فصلنامه خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
فصلنامه خون 1027-9520 تابستان 1400 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
فصلنامه خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه خیمه اردیبهشت و خرداد 1400 محمدرضا زائری
|
  • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال