فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۲۱ تا ۳۴ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
ماهنامه خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
نشریه خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
فصلنامه خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
دو ماهنامه خلق آذر - اسفند 1398 موسسه فرهنگی دارالهدی
ماهنامه خواندنی 1735-0433 اردیبهشت و خرداد 1399 ویدا صارمی نوری
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
ماهنامه خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
ماهنامه خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
دوماهنامه خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
فصلنامه خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
فصلنامه خون 1027-9520 بهار 1399 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
فصلنامه خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه خیمه دی و بهمن 1398 محمدرضا زائری
|
  • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال