فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 زمستان 1399 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
ماهنامه خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
نشریه خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
دو ماهنامه خلق مرداد 1399 موسسه فرهنگی دارالهدی
ماهنامه خواندنی 1735-0433 بهمن و اسفند 1399 ویدا صارمی نوری
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
ماهنامه خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
ماهنامه خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
دوماهنامه خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
فصلنامه خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
فصلنامه خون 1027-9520 بهار 1400 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
فصلنامه خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه خیمه دی و بهمن 1399 محمدرضا زائری
|
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
 • دوماهنامه اخلاقی تربیتی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دارالهدی
  مدیر مسئول: عبدالعلی حجتیان زاده
  سردبیر: محمدرضا مجیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (مرداد 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال