فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۲۱ تا ۳۴ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
خلق مهر و آبان 1398 موسسه فرهنگی دارالهدی
خواندنی 1735-0433 آذر و دی 1398 ویدا صارمی نوری
خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
خون 1027-9520 پاییز 1398 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
خیمه شهریور و مهر 1398 محمدرضا زائری
|
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
 • دوماهنامه اخلاقی تربیتی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دارالهدی
  مدیر مسئول: عبدالعلی حجتیان زاده
  سردبیر: محمدرضا مجیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 1735-0433
  ماهنامه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ویدا صارمی نوری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 0514-1735
  ماهنامه فرهنگی, اعتقادی, اجتماعی (ویژه امام عصر ارواحنا فداه)
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: علیرضا نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (خرداد 1385)
 • pISSN: 1029-8541
  دوماهنامه آشپزی
  صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
  مدیر مسئول: محمدرضا موثقی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (شهریور 1390)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کامران بارنجی
  سردبیر: مهدی امیرپور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1395)
 • pISSN: 1027-9520 eISSN: 1735-8248
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
  مدیر مسئول: دکتر غریب کریمی
  سردبیر: دکتر فاطمه یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1398)
 • ماهنامه دینی, فرهنگی و مجالس حسینی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا زائری
  سردبیر: عطاءالله اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 133 (شهریور و مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال