فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش ارزیابی زمستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
مجله دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 زمستان 1399 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
نشریه فصلنامه دانش انتظامی همدان 2383-3548 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (تحقیقات کاربردی همدان)
ماهنامه دانش بنیان خرداد 1399 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یاسوج
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 بهار 1400 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ماهنامه دانش تبلیغات 0573-2008 مرداد 1397 مهرداد بوستانچی صف سری
دانش تغذیه زمستان 1386 اردلان بزرگ نیا
مجله دانش تفسیر سیاسی زمستان 1399 احسان جعفری فر
فصلنامه دانش حسابداری 2008-8914 زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه دانش حسابداری مالی 2251-8975 زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 زمستان 1399 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 زمستان 1399 دیوان محاسبات کشور
نشریه دانش حفاظت و مرمت 2538-6093 بهار 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه دانش حقوق عمومی زمستان 1399 پژوهشکده شورای نگهبان
نشریه دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
ماهنامه دانش خودرو تیر 1388 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
فصلنامه دانش دامپروری بهار و تابستان 1388 کانون مدیران فنی دامپروری استان فارس
مجله دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
|
 • ماهنامه آموزشی, علمی, خبری, تحلیلی, اقتصاد دانش بنیان
  صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر سورنا ستاری
  سردبیر: دکتر پرویز کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (خرداد 1399)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زرین
  سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تیر 1388)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال