فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش خودرو تیر 1388 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
دانش دامپروری بهار و تابستان 1388 کانون مدیران فنی دامپروری استان فارس
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 بهمن 1398 مهندس اردوان نجفی
دانش فراوری خوراک پاییز 1398 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1395 دکتر احسان پوراسماعیل
دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
درسهایی از مکتب اسلام بهمن 1398 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
درمانگر بهار و تابستان 1396
دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سیدمهدی آقایی
دنا 1735-8450 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه یاسوج
دندانپزشکی امروز 1028-7876 فروردین 1397 دکتر محمدرضا طاهریان
دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
دنیای آسانسور 1563-3357 پاییز 1398 عباس نیکو منظری
دنیای انفورماتیک مهندس محمد مسعودی
|
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زرین
  سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تیر 1388)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • ماهنامه پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: پروین حاجی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (دی 1390)
 • فصلنامه فرهنگی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
  مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری
  سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1384)
 • ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمد مسعودی
  سردبیر: مهندس سیدامیرحسین روحانی سراجی
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال