فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجله راهور 2322-3529 زمستان 1399 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فصلنامه راهور 1753-8280 بهار 1398 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجله رخسار زبان 2676-4199 پاییز 1399 مرتضی پرویزی
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه رسائل زمستان 1395 مرکز آموزش های تخصصی فقه
نشریه رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه رسانه 1022-7180 زمستان 1399 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 زمستان 1399 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
نشریه رسانه و فرهنگ 2383-062X پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه رستنیها 1608-4306 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه رشد زبان های خارجی زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 زمستان 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 پاییز 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه رفاه اجتماعی 1735-8191 پاییز 1399 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشریه رفتار حرکتی 2538-273X پاییز 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله ره آورد سلامت 1234-1234 بهار 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2322-3529
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
  مدیر مسئول: حسین رمضانی
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز 1399)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال