فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجله راهور 2322-3529 بهار 1400 معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
فصلنامه راهور 1753-8280 بهار 1398 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
فصلنامه رای : مطالعات آرای قضایی ?2476-4566 زمستان 1399 پژوهشگاه قوه قضاییه
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجله رخسار زبان 2676-4199 بهار 1400 مرتضی پرویزی
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رسائل بهار و تابستان 1400 مرکز آموزش های تخصصی فقه
نشریه رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه رسانه 1022-7180 تابستان 1400 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 تابستان 1400 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
نشریه رسانه و فرهنگ 2383-062X بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه رستنیها 1608-4306 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه رشد زبان های خارجی بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف تابستان 1400 دکتر الهام اسفندیاری فرد
فصلنامه رفاه اجتماعی 1735-8191 تابستان 1400 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
|
 • pISSN: 2322-3529
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
  مدیر مسئول: حسین رمضانی
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (بهار 1400)
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال