فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف س)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه سروش شمس بهمن و اسفند 1398 موسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان
دو فصلنامه سفالینه بهار و تابستان 1394 مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
ماهنامه سفر 1735-0638 بهمن 1398 همایون ذرقانی
نشریه سفرنویسان اسفند 1399 محمداسماعیل ارجمندی
فصلنامه سفینه تبریز پاییز 1396 محمد طاهری خسروشاهی
فصلنامه سگال 1774-1735 تابستان 1387 فرزاد وثوقی
ماهنامه سلامت و توسعه 1390 دکتر محسن مصلحی
ماهنامه سما 1735-5117 آبان 1392 سازمان سما
فصلنامه سمرقند بهار 1386 طوبی ساطعی
ماهنامه سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
فصلنامه سنجش و کیفیت پائیز 1381 مریم حاجیانی
فصلنامه سنگ 7968-1024 پاییز 1383 وزارت صنعت، معدن و تجارت
فصلنامه سنگ و معدن بهار 1400 شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)
دو ماهنامه سوره اندیشه مهر و آبان 1394 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نشریه سکه های شرقی پاییز و زمستان 1395 امیرحسین معینی
ماهنامه سیاحت غرب 1735-742X زمستان 1399 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
دو ماهنامه سیاحت و سفر مرداد و شهریور 1394 ساره اکبری
مجله سیب فیروزه ای زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
ماهنامه سیبا شهر 1735-7764 مهر و آبان 1397 مهندس محمدحسین کاظم بیکی
مجله سیستم های مدرن آشپزخانه و حمام تیر 1393 وحید حقیقی
|
 • pISSN: 1735-5117
  ماهنامه آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: سازمان سما
  مدیر مسئول: دکتر سعید شفایی
  سردبیر: قاسم یزدان پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (آبان 1392)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
 • pISSN: 7968-1024
  فصلنامه سنگ تزئینی, معادن, کارخانجات به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت صنعت، معدن و تجارت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر سرقینی
  سردبیر: غلامحسین فرشادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز 1383)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا بهرامن
  سردبیر: غلامحسین فرشادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال