فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ش)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
مجله شهر ایمن 2676-556x زمستان 1398 انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 زمستان 1398 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
ماهنامه شهر سالم تیر 1390 دکتر مامک هاشمی
نشریه شهر و ساختمان فروردین 1399 مهندس علیرضا فرجام
ماهنامه شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
ماهنامه شهرداریها 1606-7495 خرداد و تیر 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ماهنامه شهرزاد دی 1394
مجله شهرسازی ایران پاییز و زمستان 1398 احسان درستکار
فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 2716-9782 زمستان 1398 دکتر پرویز اکبری
دو ماهنامه شهرنگار 1631-6927 1397 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
دو ماهنامه شوکران شهریور و مهر 1387 پونه ندایی خرقانی ثابت
دو ماهنامه شکار و طبیعت 2383-0204 بهمن و اسفند 1398 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
فصلنامه شکار و ماهیگیری بهار 1399 مهدی هروی
ماهنامه شکرشکن مهر 1386 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
ماهنامه شکوفه خرداد 1399 رضا فرشاد
فصلنامه شکیبا بهار و تابستان 1385 دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری
فصلنامه شیر مادر 1396 انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
فصلنامه شیراز 2012
فصلنامه شیرین بیان زمستان 1390 مهندس سعید بهشتی
|
 • pISSN: 2676-556x
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
  سردبیر: دکتر سید باقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1631-6927
  دوماهنامه GIS و شهرسازی
  صاحب امتیاز: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر قائمی
  سردبیر: راما قلمبر دزفولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (1397)
 • ماهنامه خبری, تخصصی
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  مدیر مسئول: مهدی خلفی
  سردبیر: شکور آرین خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1386)
 • فصلنامه آموزشی در زمینه سلامت مادر و کودک
  صاحب امتیاز: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
  مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر منصور بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال