فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 پاییز 1386 دانشگاه شیراز
فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 1887-2322 بهار 1400 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران
مجله علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
نشریه علوم باغبانی 2008-4730 پاییز 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دو فصلنامه علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
مجله علوم پزشکی پارس 2008-7993 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1023-5922 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله علوم پزشکی رازی 7043-2228 خرداد 1400 دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجله علوم پزشکی صدرا 2322-4339 فروردین 1400 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 2423-7507 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی 2322-5238 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نشریه علوم تربیتی 8817-2008 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1735-7756 پاییز 1400 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مجله علوم جغرافیایی 1735-7977 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
 • pISSN: 7043-2228 eISSN: 7051-2228
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید علی جوادموسوی
  سردبیر: دکتر مرتضی فلاح پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 204 (خرداد 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال