فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ع)

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
علوم و فناوری شیشه 2252-0015 پاییز 1395 دکتر مریم کارگرراضی
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
عمران آب 1735-3971 بهمن و اسفند 1393 محمد مقدسی
عمران رهاب زمستان 1397 سید رضا طباطبایی ایرانی
عمران شریف 1023-7437 بهار 1392 دانشگاه صنعتی شریف
عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلویی
عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
|
 • فصلنامه صنعت ساختمان
  صاحب امتیاز: سید رضا طباطبایی ایرانی
  مدیر مسئول: علیرضا تقی زادیه
  سردبیر: سهیل آل رسول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1023-7437
  دوفصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر سید محمود برقعی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1392)
 • دوفصلنامه عکاسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: رعنا جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38-39 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال