فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
مجله عمران و پروژه 2676-511X آبان 1398 دکتر علی قربانی
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه کاشان
محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 1398 دکتر شمس الله قنبری
محدث پاییز 1397 موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
محصول فروردین و اردیبهشت 1388 مجید نهاوندی
محفل پاییز 1393 حوزه علمیه استان تهران
محیط زیست جانوری 4218-2008 پاییز 1398 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست طبیعی 2008-7764 پاییز 1398 دانشگاه تهران
محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1397 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست و توسعه فرابخشی بهار 1398 سازمان حفاظت محیط زیست
محیط زیست و مهندسی آب پاییز 1398 دکتر بهزاد شاهمرادی
محیط شناسی 1025-8620 پاییز 1398 دانشگاه تهران
محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
مدت فروردین و اردیبهشت 1397 دانشگاه تهران
مددکاری اجتماعی 1735-451x تابستان 1398 حسین حاج بابایی
مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • فصلنامه اطلاع رسانی و خبری
  صاحب امتیاز: موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حسین پورشریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: حوزه علمیه استان تهران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام جعفر سماوات
  سردبیر: حسین زحمتکش زنجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1393)
 • pISSN: 4218-2008
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
  مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
  سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-9597
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر مهرداد نظریها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1387)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال