فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
مدیریت بازار کار ایران تیر 1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
مدیریت پسماند سبززیور زمستان 1397 شرکت سبززیور
مدیریت پسماندها پاییز 1394 وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
مدیریت در اسلام بهار و تابستان 1396 سیدصمصام الدین قوامی
مدیریت رسانه 2423-4672 خرداد 1398 مهدی قمصریان
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 اردیبهشت 1398 علیرضا خجسته پور
مرزهای نو بهمن و اسفند 1390 محمد کاظم
مروج بهار و تابستان 1395 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مسافران زمستان 1396 مهندس سیاوش مسیحا
مسجد 1023-7453 فروردین و اردیبهشت 1390 محی الدین انواری
مشاور دامپزشک 2312-2008 بهار و تابستان 1398 دکتر مجید ذاکریان
مصداق شهریور 1393 جعفر اسدی
مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دانش و نوآوری کیا
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (دی 1393)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: مسعود احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز 1394)
 • فصلنامه ویژه مروجان, مددکاران و کشاورزان پیشرو
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم خاوازی
  سردبیر: مهندس مسعود پیروشعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 154-155 (بهار و تابستان 1395)
 • دوماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیاوش مسیحا
  سردبیر: راضیه جویباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (زمستان 1396)
 • ماهنامه مدیریت صنعتی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: جعفر اسدی
  سردبیر: محمدرضا تقوی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (شهریور 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال