فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
مدیریت پسماند سبززیور زمستان 1397 شرکت سبززیور
مدیریت پسماندها بهار 1398 وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مدیریت جهادی زمستان 1397 دکتر میثم لطیفی
مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
مدیریت در اسلام بهار و تابستان 1398 سیدصمصام الدین قوامی
مدیریت رسانه 2423-4672 آذر و دی 1398 مهدی قمصریان
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 آبان 1398 علیرضا خجسته پور
مرزهای نو بهمن و اسفند 1390 محمد کاظم
مروج بهار و تابستان 1395 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مسافران زمستان 1396 مهندس سیاوش مسیحا
مسجد 1023-7453 فروردین و اردیبهشت 1390 محی الدین انواری
مشاور دامپزشک 2312-2008 پاییز و زمستان 1398 دکتر مجید ذاکریان
مصداق شهریور 1393 جعفر اسدی
مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
مطالعات اجتماعی و رسانه بهار 1394 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
|
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهدی جمالی نژاد
  سردبیر: مسعود احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • فصلنامه ویژه مروجان, مددکاران و کشاورزان پیشرو
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم خاوازی
  سردبیر: مهندس مسعود پیروشعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 154-155 (بهار و تابستان 1395)
 • دوماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیاوش مسیحا
  سردبیر: راضیه جویباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (زمستان 1396)
 • ماهنامه مدیریت صنعتی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: جعفر اسدی
  سردبیر: محمدرضا تقوی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (شهریور 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال