فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر
نامه هویت آذر 1398 موسسه مطالعات ملی
نانو مقیاس 2423-5628 پاییز 1398 انجمن نانو فناوری ایران
نانو مواد 2008-6156 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نبات دی 1397 موسسه فردای روشن کودک
نبض اقتصاد آبان 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجوای فرهنگ زمستان 1388
نجوم 1019-584X مهر و آبان 1398 دکتر رضا منصوری
نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x مهر 1398 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
ندای اسلام بهار و تابستان 1398 خدارحم لکزایی بهادری
ندای جراحی حکمت تیر 1385
ندای قلم آبان 1398 حامد کاظم زاده خوئی
ندای محیا 2383-286x بهمن 1395 دکتر فریدون علی پور نظری
نساجی امروز 1735-2177 آذر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
نساجی کهن آبان 1398 مهندس بهنام قاسمی
نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
|
 • pISSN: 2423-5628
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فردای روشن کودک
  مدیر مسئول: مجتبی سادات سرکی
  سردبیر: شهرزاد کامکار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (دی 1397)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمدرضا جمشیدی
  سردبیر: دکتر مهدی کریمی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (آبان 1398)
 • pISSN: 1019-584X
  ماهنامه عمومی, اختر شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر رضا منصوری
  سردبیر: کیارا عباس زاده اقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 274 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 2538-581x
  ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت و علوم فناوری های نوین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: گروه نخبگان دانشگاهی ایران
  سردبیر: شورای سردبیری، دکتر سیامک حاجی یخچالی، دکتر جعفر حیدری، دکتر بابک جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (مهر 1398)
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (آبان 1398)
 • pISSN: 2383-286x
  ماهنامه پژوهشی , دارویی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فریدون علی پور نظری
  سردبیر: دکتر سیدعلی ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهمن 1395)
 • pISSN: 1735-2177
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 202 (آذر 1398)
 • دوهفته نامه علمی - ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اعظم حسینی
  سردبیر: دکتر رضا قلمقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (شهریور 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال