فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 تابستان 1399 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 تابستان 1399 دانشگاه هنر
نشریه نامه هویت اردیبهشت 1400 موسسه مطالعات ملی
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 بهار 1400 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
ماهنامه نبض اقتصاد بهمن 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجوای فرهنگ زمستان 1388
ماهنامه نجوم 1019-584X بهمن و اسفند 1398 دکتر رضا منصوری
ماهنامه نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x فروردین 1399 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
فصلنامه ندای اسلام بهار و تابستان 1398 خدارحم لکزایی بهادری
نشریه ندای قلم اردیبهشت 1400 حامد کاظم زاده خویی
ماهنامه ندای محیا 2383-286x بهمن 1395 دکتر فریدون علی پور نظری
ماهنامه نساجی امروز 1735-2177 اسفند 1399 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
نشریه نساجی موفق اسفند 1399 امین مفتاحی
دو ماهنامه نساجی کهن اسفند 1399 مهندس بهنام قاسمی
دو هفته نامه نسخه شهریور 1394 اعظم حسینی
ماهنامه نسیم بخارا پاییز و زمستان 1389 موسسه فرهنگی هنری بخارا
|
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال