فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1400 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ماهنامه پردازشگر 0182-1735 فروردین و اردیبهشت 1398 محمدنصیر فرهمند
مجله پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله پرستار و پزشک در رزم 2645-3940 زمستان 1399 اداره بهداشت و درمان نزاجا
نشریه پرستاری ایران 2008-5923 شهریور 1400 دانشگاه علوم پزشکی ایران
فصلنامه پرستاری دیابت 2345-5020 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی زابل
فصلنامه پرستاری سالمندان 2383-3785 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
فصلنامه پرستاری قلب و عروق 2251-8983 بهار 1399 انجمن علمی پرستاران قلب ایران
مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر 6357-2423 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فصلنامه پرستاری و مامایی 1735-7624 تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2008-6326 تیر 1400 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نشریه پرستاری کودکان 2423-3323 تابستان 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ماهنامه پرستوی آفاق اسفند 1386 سعید مسکین نواز
ماهنامه پرسمان فروردین 1398 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ماهنامه پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
ماهنامه پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
فصلنامه پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماهنامه پزشکان گیل شهریور 1400 دکتر محمدتقی یحیی جوزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال