فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گزیده مدیریت دی 1398 دکتر فریبا لطیفی
گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
گستره انرژی 2008-2991 آبان و آذر 1398 حمیدرضا محمدی
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
گفتگو دی 1398 مراد ثقفی
گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
گل چین تغذیه و تندرستی مهر و آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
گلجام 2008-2738 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی فرش ایران
گلستان هنر زمستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
گنجینه آذر و دی 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
گنجینه اسناد 1023-3652 پاییز 1398 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
گنجینه مجمع زمستان 1397 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
گوارش 2008-756x زمستان 1398 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق (ع)
گوشه و کنار آذر و دی 1392 پرویز صمدی مقدم
گوهران خرداد 1389 سعیده آبشناسان
گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گیاه پزشکی 2588-5936 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2322-1135
  دوماهنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
 • pISSN: 2008-2738 eISSN: 2588-7351
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1397)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (پاییز 1398)
 • دوماهنامه خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی عارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93-95 (زمستان 1397)
 • فصلنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - آموزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی
  سردبیر: احمد اختیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (بهار و تابستان 1388)
 • pISSN: 2588-5936 eISSN: 2588-5421
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر رضا فرخی نژاد
  سردبیر: دکتر پرویز شیشه بر
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال