فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف گ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گزیده مدیریت تیر 1398 دکتر فریبا لطیفی
گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
گسترش صنعت فروردین 1388 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گستره انرژی 2008-2991 فروردین و اردیبهشت 1398 حمیدرضا محمدی
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
گفتگو خرداد 1398 مراد ثقفی
گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
گل آقا 5477-1023 بهمن 1386 پوپک صابری فومنی
گل چین تغذیه و تندرستی مهر و آبان 1397 موسسه انتشارات گل افرا
گلبرگ بهمن 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
گلجام 2008-2738 بهار و تابستان 1397 انجمن علمی فرش ایران
گلستان قرآن مهر 1384 مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی
گلستان هنر زمستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
گنجینه آذر و دی 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
گنجینه اسناد 1023-3652 تابستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
گنجینه مجمع زمستان 1397 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
گوارش 2008-756x تابستان 1398 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق (ع)
|
 • هفته نامه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  مدیر مسئول: مهندس احمد قلعه بانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 281 (فروردین 1388)
 • pISSN: 2322-1135
  دوماهنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (بهمن 1389)
 • pISSN: 2008-2738
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (بهار و تابستان 1397)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (تابستان 1398)
 • دوماهنامه خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی عارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93-95 (زمستان 1397)
 • فصلنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - آموزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی
  سردبیر: احمد اختیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (بهار و تابستان 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال