فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف گ)

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گنجینه آذر و دی 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
گنجینه مجمع زمستان 1397 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق (ع)
گوشه و کنار آذر و دی 1392 پرویز صمدی مقدم
گوهران خرداد 1389 سعیده آبشناسان
گیلان ما بهار و تابستان 1398 دکتر محمدعلی فائق
گیلگمش بهار 1398 آرش نورآقایی
|
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
 • دوماهنامه خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی عارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93-95 (زمستان 1397)
 • فصلنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - آموزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی
  سردبیر: احمد اختیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (بهار و تابستان 1388)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 9 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال