فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف H)

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Holistic Nursing and Midwifery 2588-3712 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Hormozgan Medical Journal 2423-3528 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Horticultural Science and Technology 2322-1461 Winter 2020 انجمن علوم باغبانی ایران
Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Winter-Spring 2020 دانشگاه بیرجند
Hospital Practices and Research 2476-390X Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hospital Research 2251-8940 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Human Capital in Urban Management 2476-4698 Winter 2020 شهرداری تهران
Human, Environment and Health Promotion 2476-5481 2019 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Hydraulic Structures 2345-413X Winter 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Hyperstructures 2251-8436 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
|
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
 • pISSN: 2322-1461 eISSN: 2588-3143
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم باغبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلام عباس اکبری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2476-390X
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول: دکتر جعفر اصلانی
  سردبیر: دکتر غلامحسین علیشیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251-8940 eISSN: 2322-2085
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید جمال الدین طبیبی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 0
 • pISSN: 2538-2640 eISSN: 2538-2659
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
  سردبیر: دکتر مسعود غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هفتم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد اشرفی
  سردبیر: دکتر علی حقیقی، دکتر حمید غفوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-8436
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود گنجی
  سردبیر: دکتر علی تقوی جلودار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال