فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف M)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mathematics and Computational Sciences 2717-2708 Summer 2021 دانشگاه صنعتی قم
Mathematics Interdisciplinary Research 2538-3639 Winter 2021 دانشگاه کاشان
Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 Mar 2021 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2021 دانشگاه سمنان
Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing 2322-178X Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Medical Bacteriology 2251-8649 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Iranian Medical Council 2645-338X Summer 2019 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Journal of Medical Education 1735-3998 Feb 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2008-0387 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2251-7294 2015 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal 2322-3219 Summer 2021 انستیتو سرطان خاورمیانه دپارتمان چشم پزشکی
Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran 1016-1430 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
International Journal of Medical Laboratory 2423-3706 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Medical Laboratory Journal 2538-4449 Jul-Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Journal of Medical Library and Information Science 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases 2345-5349 Autumn 2019 انستیتو پاستور ایران
Iranian Journal of Medical Physics 2252-0309 Sep-Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Medical Physiology 2538-2322 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
International Journal of Medical Reviews 2345-525X Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
|
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2645-338X eISSN: 2645-3398
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 5 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 1 (Feb 2021)
 • pISSN: 2251-7294
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر لاریجانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2015)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال