به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف P)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Pharmaceutical Care 2322-4630 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 1735-0328 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Pharmaceutical Sciences 1735-403x Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 1735-2444 Winter 2024 انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2383-4498 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 1735-2657 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Phycological Research 2588-6991 Jun 2023 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Physical Activity and Hormones 2538-1881 Spring 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Physical and Theoretical Chemistry 1735-2126 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Physical Chemistry Research 2383-093X Summer 2024 انجمن شیمی ایران
Physical Treatments Journal 2423-5830 Winter 2024 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Physiology and Pharmacology 2476-5236 Mar 2024 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Pistachio and Health Journal 2588-5529 Summer 2022 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Plant Biotechnology Persa 2676-7414 Summer and Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Summer and Autumn 2023 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2423-5830
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر افسون نودهی مقدم
  سردبیر: دکتر امیرمسعود عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2476-5236 eISSN: 2476-5244
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فرشته معتمدی
  سردبیر: دکتر لیلا درگاهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هشتم شماره 1 (Mar 2024)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer and Autumn 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال