به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۳۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Computations and Simulations in Mechanical Science Summer and Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
Journal of Computer and Robotics 2345-6582 Winter and Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Curriculum Research 2717-3429 Apr 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
International Journal of Data Envelopment Analysis 2345-458X Aug 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of English Language Pedagogy and Practice 2645-3576 Spring - Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 Summer-Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Food and Health 2645-5560 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Biosciences and Technology 2228-7086 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Fuzzy Optimzation and Modeling 2676-7007 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
Journal of Geoconservation Research Summer-Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Journal Of Industrial Engineering International 1735-5702 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Language and Translation 2008-8590 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (Jan 2023)
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2022)
 • eISSN: 2676-7007
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  مدیر مسئول: دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه
  سردبیر: دکتر علی ابراهیم نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (Summer 2020)
 • pISSN: 2008-8590 eISSN: 2645-3738
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Spring 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال