به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 Spring 2024 انجمن کنه شناسی ایران
Pollution 2383-451X Spring 2024 دانشگاه تهران
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Summer-Autumn 2017 دانشگاه تهران
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Autumn 2023 دانشگاه تهران
Journal of Solar Energy Research 2588-3097 Autumn 2023 دانشگاه تهران
Journal of Sport Sciences and Health Research 2717-2422 Winter and Spring 2023 دانشگاه تهران
Sustainable Aquaculture and Health Management Journal 2821-1383 Summer and Autumn 2022 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2023 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Spring 2024 دانشگاه تهران
International Journal of Women's Research 2322-3901 Summer & Autumn 2014 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2024 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1403 دانشگاه تهران
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 ربیع 2024 دانشگاه تهران
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: ناصر مهردادی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال