به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 بهار و تابستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 بهار 1403 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه پژوهش های رهبری آموزشی 2476-6372 بهار 1403 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 پاییز 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X بهار 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه روابط جهانی تابستان 1403 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه زبان ادبی 2821-093X زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه معارف قرآنی 2008-9252 Spring 2024 دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه 2717-1108 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه حکمت و فلسفه 1735-3238 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه دولت پژوهی 2476-2806 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 تابستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه رویکردهای نوین در بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه سراج منیر 2228-6616 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه عرفان پژوهی در ادبیات 2821-0743 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
|
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر سعید مشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (بهار 1402)
 • pISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
  سردبیر: دکتر عنایت شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (Spring 2024)
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1402)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال