به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه اصفهان

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های سیاسی 2538-306X پاییز 1395 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
پژوهشنامه انقلاب اسلامی تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه بهار و تابستان 1403 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 بهار 1403 دانشگاه اصفهان
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز 1387 دانشگاه اصفهان
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 Winter 2024 دانشگاه اصفهان
مجله فنون ادبی 2008-8027 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه متافیزیک 2008-8086 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
مجله متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 بهار 1403 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 Winter 2024 دانشگاه اصفهان
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال