فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پنجره شنبه هشتم مهر 1391 سجاد محمدی
پوپک 1025-0824 آذر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیام اتاق ارومیه 1735-2649 آذر - بهمن 1397 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
پیام تجربه بهمن و اسفند 1397 کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیام زن آبان و آذر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
پیمان 1735-0441 بهار 1398 مهندس وارطان وارتانیان
پیوست 2423-6667 بهمن 1398 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
تندیس دی 1398 محمدحسن حامدی
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
چراغ روشن فروردین 1398 علی شاملو محمودی
چشم انداز ایران دی و بهمن 1398 لطف الله میثمی
چهار گوش شهریور 1395 علی شوقی بنام
حمل و نقل موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
|
 • هفته نامه سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سجاد محمدی
  مدیر مسئول: علیرضا زاکانی
  سردبیر: سیدمرتضی فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (شنبه هشتم مهر 1391)
 • pISSN: 1025-0824
  ماهنامه ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: مهدی علیزاده
  سردبیر: علی باباجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 305 (آذر 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, طنز و سرگرمی سالم
  صاحب امتیاز: کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: حسین میرزاخانی
  سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهمن و اسفند 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان بسیج دانش آموزی
  مدیر مسئول: قاسم حبیب زاده
  سردبیر: میثم اکبرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (مهر 1395)
 • pISSN: 1735-0441
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
  سردبیر: آرمینه آراکلیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهمن 1398)
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
 • دوهفته نامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود حسین
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1392)
 • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
  مدیر مسئول: مسعود ذهبیون
  سردبیر: شورای سردبیری
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال