فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of English Language Research 2717-3445 Jun 2021 موسسه آموزش عالی مولانا
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Winter - Spring 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2021 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Jun 2021 دانشگاه هرمزگان
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Autumn 2021 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Spring 2021 دانشگاه شیخ بهایی
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer 2021 دانشگاه پیام نور
International Journal of Iranian Heritage Studies 2588-6344 Autumn-Winter 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Horizons of Thought Fall & Winter 2016-17 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 Autumn 2021 شهرداری تهران
Journal of Human Relations Studies Summer 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
The International Journal of Humanities 2538-2640 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
|
 • eISSN: 2676-3338
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر مریم مالمیر
  سردبیر: دکتر حسین اسکندری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2021)
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • فصلنامه به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
  سردبیر: دکتر نیلوفر میکاییلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال