فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Summer and Autumn 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2019 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Mar 2021 دانشگاه هرمزگان
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2021 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
International Journal of Iranian Heritage Studies 2588-6344 Autumn-Winter 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 Winter 2020 شهرداری تهران
The International Journal of Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal Of Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
|
 • eISSN: 2676-3338
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر مریم مالمیر
  سردبیر: دکتر حسین اسکندری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-8566 eISSN: 2383-0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال