فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 Winter 2020 شهرداری تهران
The International Journal of Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal Of Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Tourism and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Winter 2020 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Autumn 2019 دانشگاه امام صادق
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Spring Summer 2018 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1735-8566 eISSN: 2383-0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (Summer 2020)
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-7459 eISSN: 2588-7440
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر جلال درخشه
  سردبیر: دکتر ابوذر گوهری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال