فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نشریه پیام بهارستان 1735-9929 بهار و تابستان 1397 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فصلنامه تاریخ 2008-0271 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
فصلنامه تاریخ اسلام 2008-6431 تابستان 1399 دانشگاه باقرالعلوم
نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه تاریخ اسلام و ایران 2008-885X بهار 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه تاریخ اندیش زمستان 1398 و بهار 1399 آسیه ایزدیار
مجله تاریخ ایران 2008-7357 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ پژوهی 2008-1448 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1735-2010 پاییز 1398 وزارت امور خارجه
مجله تاریخ علم 1735-0573 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 تابستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X بهار 1399 دانشگاه تبریز
مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه تاریخ و سیره اهل بیت 2717-0195 بهار و تابستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخنامه اسلام پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال