فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه تاریخ تشیع 2588-4468 پاییز 1398 انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه 2588-5464 پاییز 1400 اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
نشریه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
نشریه پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نشریه پیام بهارستان 1735-9929 بهار و تابستان 1398 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فصلنامه تاریخ 2008-0271 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
فصلنامه تاریخ اسلام 2008-6431 بهار 1400 دانشگاه باقرالعلوم
نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه تاریخ اسلام و ایران 2008-885X تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه تاریخ اندیش 2676-5047 بهار 1400 آسیه ایزدیار
مجله تاریخ ایران 2008-7357 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تاریخ پژوهی 2008-1448 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1735-2010 زمستان 1399 وزارت امور خارجه
نشریه تاریخ شفاهی 2717-3526 پاییز و زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مجله تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 تابستان 1400 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1399 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X پاییز 1399 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر امیرتیمور رفیعی
  سردبیر: دکتر سید اصغر محمودآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال