فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Recherches en Langue et Littérature Françaises 2251-7987 2021 دانشگاه تبریز
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Sep 2021 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Teaching English Language 2538-5488 Winter- Spring 2021 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Summer 2021 دانشگاه شیراز
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء 2020 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1400 دکتر احمد محمدی نژادپاشاکی
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات پهلوانی 2383-2371 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه لرستان
نشریه ادبیات تطبیقی 2008-6512 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجله ادبیات عرفانی 9384-2008 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
|
 • pISSN: 2251-7987 eISSN: 2588-7041
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دانشگاه تبریز
  سردبیر: دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (2021)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر حسن سودمندافشار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (Winter- Spring 2021)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال