فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 322-2573 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتی بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی زمستان 1398 دکتر سید محمدرضا موسوی
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل 2251-8444 زمستان 1399 انجمن ایرانی روابط بین الملل
مجله پژوهش های سیاست اسلامی 2345-5705 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
فصلنامه پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه اندیشه معاصر تابستان 1398 مجید نجات پور
پژوهشنامه انقلاب اسلامی 2251-8681 بهار 1399 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه انقلاب اسلامی تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
پژوهشنامه حقوق فارس‏ بهار و تابستان 1399 دکتر یاسر شاکری
پژوهشنامه رسانه بین الملل 2538-3825 پاییز و زمستان 1399 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 زمستان 1399 انجمن علوم سیاسی ایران
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام 2322-2980 پاییز 1399 انجمن مطالعات جهان اسلام
فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 2383-1634 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2676-6663 زمستان 1399 انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه جستارهای انقلاب اسلامی پاییز و زمستان 1398 مرکز اسناد انقلاب اسلامی (پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی)
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال