فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل 2251-8444 تابستان 1398 انجمن ایرانی روابط بین الملل
مجله پژوهش های سیاست اسلامی 2345-5705 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
فصلنامه پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه اندیشه معاصر تابستان 1398 مجید نجات پور
پژوهشنامه انقلاب اسلامی 2251-8681 زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه حقوق فارس‏ پاییز 1398 دکتر یاسر شاکری
پژوهشنامه رسانه بین الملل 2538-3825 پاییز و زمستان 1398 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 تابستان 1398 انجمن علوم سیاسی ایران
فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام 2322-2980 زمستان 1398 انجمن مطالعات جهان اسلام
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حکومت اسلامی 1561-008X پاییز 1398 مجلس خبرگان رهبری
مجله دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
مجله دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال