فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه انقلاب اسلامی 2251-8681 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشهای سیاسی جهان اسلام 2322-2980 تابستان 1398 انجمن مطالعات جهان اسلام
تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 2383-1634 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 بهار 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جمهوری اسلامی و نظام بین الملل 2228-6349 پاییز 1389 دانشگاه پیام نور
حکومت اسلامی 1561-008X زمستان 1382 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1385 دانشگاه تهران
دولت پژوهی 2476-2806 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
راهبرد 1028-3102 تابستان 1398 مرکز تحقیقات استراتژیک
راهبرد دفاعی 1735-1723 بهار 1398 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد سیاسی 2588-4565 تابستان 1398 دکتر سیدمحمدرضا موسوی
ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 تابستان 1398 دکتر عبدالمطلب عبدالله
|
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات استراتژیک
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 91 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد احدی سرکانی
  سردبیر: دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال