فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

ردیف ۲۱ تا ۲۴ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله معارف منطقی 2383-1774 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت ادیان 2008-8116 زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه میقات حج 2538-1741 پاییز 1399 پژوهشکده حج و زیارت
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 بهار 1400 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی حوزوی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال