فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه خانواده و بهداشت 2322-3605 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فصلنامه خانواده و پژوهش بهار 1400 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی تابستان 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد های روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی زمستان 1399 حکیم سحاقی
فصلنامه روان سنجی زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X زمستان 1399 دانشگاه سمنان
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه تابستان 1400 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 بهار 1400 دکتر جواد اژه ای
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
|
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال