فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی تابستان 1398
روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روان شناسی بالینی 2008-501X بهار 1398 دانشگاه سمنان
روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
روان شناسی مدرسه تابستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
روان شناسی کاربردی 2008-4331 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی 1680-8436 پاییز 1398 انجمن ایرانی روانشناسی، دکتر جواد اژه ای
روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روانشناسی تربیتی 2538-3183 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی خانواده 2423-4060 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
روانشناسی سلامت 2322-1283 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
روانشناسی شناختی 2345-5780 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
روانشناسی معاصر 2008-1243 بهار و تابستان 1397 انجمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامی تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رویش روان شناسی 2383-353X مهر 1398 انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
|
 • pISSN: 2538-3183 eISSN: 2538-3191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدباقر حبی
  سردبیر: دکتر رضا کرمی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال