فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1400 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه خانواده درمانی کاربردی 2717-2430 تابستان 1400 انجمن ایرانی مطالعات زنان
نشریه خانواده و بهداشت 2322-3605 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فصلنامه خانواده و پژوهش تابستان 1400 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
نشریه خلاقیت زندگی بهار 1399 دکتر محمد صحت
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی زمستان 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد های روانشناختی 2228-6144 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی تابستان 1400 حکیم سحاقی
فصلنامه روان سنجی زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X پاییز 1400 دانشگاه سمنان
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 پاییز و زمستان 1399 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه تابستان 1400 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 پاییز 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 تابستان 1400 دکتر جواد اژه ای
|
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال