فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۲۱ تا ۲۶ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 زمستان 1398 دیوان محاسبات کشور
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 بهار 1399 مهندس محمد شاه محمدی
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2252-0864 بهار 1399 انجمن حسابداری ایران
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال