فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه 2717-4220 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
فصلنامه دانش حسابداری 2008-8914 زمستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه دانش حسابداری مالی 2251-8975 زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 زمستان 1399 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 زمستان 1399 دیوان محاسبات کشور
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 بهار 1400 مهندس محمد شاه محمدی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دانشگاه شیراز
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2252-0864 زمستان 1399 انجمن حسابداری ایران
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال