فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دانش حسابرسی 1681-9691 تابستان 1399 دیوان محاسبات کشور
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 تابستان 1399 مهندس محمد شاه محمدی
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان بهار 1399 سحر افخمی پور
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی 2252-0864 تابستان 1399 انجمن حسابداری ایران
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال