فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش حسابداری مالی 2251-8975 پاییز 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 پاییز 1398 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسی 1681-9691 تابستان 1398 دیوان محاسبات کشور
رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 پاییز 1398 مهندس محمد شاه محمدی
مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات حسابداری و حسابرسی 2252-0864 تابستان 1398 انجمن حسابداری ایران
نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجاء
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال