فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیمی

ردیف ۲۱ تا ۲۶ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی نگین شیخی
فصلنامه دنیای نانو 2476-5945 زمستان 1399 انجمن نانو فناوری ایران
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
فصلنامه شیمی کاربردی 1735-9457 بهار 1400 دانشگاه سمنان
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 بهار 1400 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: نگین شیخی
  مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سید حسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال