فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۲۱ تا ۲۵ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
محیط زیست و مهندسی آب پاییز 1398 دکتر بهزاد شاهمرادی
محیط شناسی 1025-8620 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
مطالعات علوم محیط زیست پاییز 1398 شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار 2588-4255 تابستان 1398 منیژه ملایی
|
  • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
    صاحب امتیاز: شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
    مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
    سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
    آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال