فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۱ تا ۳۱ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 تابستان 1400 جهاد دانشگاهی
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مهندسی تصمیم پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 بهار 1400 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مجله مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
|
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (تابستان 1400)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: محمدرضا تدینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال