فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۲۱ تا ۲۹ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
فصلنامه فرایند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 پاییز 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مجله مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
|
  • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
    صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
    مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
    سردبیر: محمدرضا تدینی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال