فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۲۱ تا ۳۳ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه صنعت لاستیک ایران 1563-0633 تابستان 1400 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و تیر 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نشریه علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1400 پژوهشگاه رنگ
فصلنامه علوم و فناوری نساجی 2151-7162 بهار 1399 موسسه نساجی امروز
نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله فرآیند نو 1735-6466 تابستان 1398 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فصلنامه فناوری های نوین غذایی 2476-4787 بهار 1400 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
نشریه قطعه سازان صنعت بهار 1400 شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2383-2770 Winter and Spring 2021 دانشگاه خلیج فارس
فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ 2251-7278 تابستان 1400 پژوهشگاه رنگ
دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 1735-5400 خرداد و تیر 1400 انجمن مهندسی شیمی ایران
مجله مهندسی گاز ایران 2588-5251 پاییز و زمستان 1399 انجمن مهندسی گاز ایران
|
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر سیروس قطبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (تابستان 1398)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  صاحب امتیاز: شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
  مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال