فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهه باستان سنجی 2476-4647 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه پیکره 2322-4622 زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه تئاتر 1735-0239 بهار 1400 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نشریه جستارهای شهرسازی 2789-1735 پاییز و زمستان 1399 محمدحسین جهانشاهی
مجله جلوه هنر 1607-9868 بهار 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه دانش حفاظت و مرمت 2538-6093 بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه دانش شهرسازی 2645-5412 تابستان 1400 دانشگاه گیلان
نشریه دانش هنرهای تجسمی بهار و تابستان 1400 دانشگاه علم و فرهنگ
مجله دستاورد 1025-0840 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر
نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف تابستان 1400 دکتر الهام اسفندیاری فرد
مجله رهپویه هنر 1029-2888 تابستان 1400 دانشگاه سوره
فصلنامه ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مجله شهر ایمن 2676-556x زمستان 1399 انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
مجله شهرسازی ایران پاییز و زمستان 1400 انتشارات شهرسازی
فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 2716-9782 زمستان 1399 دکتر پرویز اکبری
مجله صفه 1683-870X تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر 2476-4914 بهار و تابستان 1396 دکتر فریال احمدی
نشریه فردوس هنر 2717-2317 زمستان 1399 موسسه آموزش عالی فردوس
نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی 2716-9758 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
|
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر قادر آشنا
  سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (بهار 1400)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • pISSN: 2676-556x
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
  سردبیر: دکتر سید باقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1683-870X eISSN: 2645-5900
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
  سردبیر: دکتر حمید ندیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2717-2317 eISSN: 2717-2775
  فصلنامه هنر ، پژوهش های هنر
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی فردوس
  مدیر مسئول: دکتر حمید کارگر
  سردبیر: دکتر محمدرضا آهنچیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال