فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزش کار و فناوری 2322-5734 1393 مجید کوثری
آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
آوند بهار 1398 انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
آویژه 2142-1735 تابستان 1390 انجمن طبیعت ایران
آوین 1386 دکتر سیدضیاءالدین هاجری
آینه پژوهش 1023-7992 خرداد و تیر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
آینه خیال بهمن و اسفند 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
آینه دامپزشکی تابستان 1391 دکتر محمدمهدی صالحی
آینه هنر آبان 1391 جامعه اسلامی هنرمندان
آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
آیینه شاغل زمستان 1380 سازمان بیمه بازنشستگی - وزارت دفاع و پشتیبانی
اتاق سبز دی 1393
اتوماسیون ساختمان خرداد و تیر 1397 سیف الله نیک نامی
احیا 1396 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
اخبار ادیان 0786-1735 بهمن 1391 موسسه گفت و گوی ادیان
اخبار فلزات مرداد 1398 اتابک خلیلی
اخبار مالی خرداد و تیر 1398 جاوید رنجبر فرد شیرازی
ادبیات داستانی 3563-1023 شهریور 86 حوزه هنری
ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
|
  • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
    صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
    مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
    سردبیر: سیدمهدی آل صاحب فصول
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
  • فصلنامه انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
    صاحب امتیاز: انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
    مدیر مسئول: دکتر عباس فصیح خوشگرد
    سردبیر: الهام صنعتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (بهار 1398)
  • pISSN: 2142-1735
    فصلنامه آموزشی, هنری, علمی, فرهنگی در زمینه محیط زیست
    صاحب امتیاز: انجمن طبیعت ایران
    مدیر مسئول و سردبیر: اکرم ثابت جو
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1390)
  • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
    صاحب امتیاز: دکتر سیدضیاءالدین هاجری
    مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
    سردبیر: احمد وکیلی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
  • pISSN: 1023-7992
    دوماهنامه نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی
    صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
    مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی
    سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
    آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 2 (پیاپی 175، خرداد و تیر 1398)
  • فصلنامه فرهنگی, معلومات عمومی
    صاحب امتیاز: سازمان بیمه بازنشستگی - وزارت دفاع و پشتیبانی
    مدیر مسئول: محمد شهریاری
    سردبیر: غلامرضا ارژنگی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1380)
  • فصلنامه علمی , فرهنگی ,اجتماعی
    صاحب امتیاز: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
    مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی صفوی
    سردبیر: کوروش نیک آیین
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (1396)
  • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
    مدیر مسئول: بهروز اسلامی
    سردبیر: شهرام اسلامی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال