فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی مهندسی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
فصلنامه شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
دو ماهنامه صنعت آبفا مهر 1396 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
ماهنامه صنعت لوله 2251-6778 مهر 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه طاق آذر و دی 1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
فصلنامه طراح 2008-9538 Winter 2018 سروش بخت مینو
ماهنامه عصر کیفیت 1735-5559 فروردین 1399 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
ماهنامه عمران آب 1735-3971 بهمن و اسفند 1393 محمد مقدسی
فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 پاییز و زمستان 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
ماهنامه گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
دو ماهنامه معمار 1684-7490 آذر و دی 1397 موسسه معمار نشر
دو فصلنامه معماری ایران بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1393 محمدرضا جودت
فصلنامه معماری داخلی 1682-6787 1392 عباس اعتمادزاده
فصلنامه معماری و شهرسازی بهار و تابستان 1391 رضایی راد
فصلنامه معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1398 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه مهاب قدس بهار و تابستان 1398 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فصلنامه مهندس مشاور 2008-0549 تابستان 1400 جامعه مهندسان مشاور ایران
ماهنامه مهندسی PET 2228-5598 اردیبهشت 1393 موسسه فرهنگی بین المللی نگارش آیدا
فصلنامه مهندسی بهینه پرداز 2423-7426 بهار 1400 مهندس حسین درودیان
دو فصلنامه مهندسی پزشکی پرتوها زمستان 1388 حسین عشقی فرد
|
 • دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت آب و فاضلاب
  صاحب امتیاز: شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
  مدیر مسئول: مهدی فرجی نیگجه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (مهر 1396)
 • pISSN: 2251-6778
  ماهنامه تخصصی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 137 (مهر 1400)
 • ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89-90 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 2008-9538
  فصلنامه تخصصی معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سروش بخت مینو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (Winter 2018)
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال