فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دادگستر خرداد و تیر 1391 دکتر حسن رحیمی
دادنامه آبان 1389 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1395 دکتر احسان پوراسماعیل
دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
رساله الثقلین پاییز 1394 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
رشد آموزش مشاور مدرسه پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
زیره کرمان زمستان 1392 سیدصمصام الدین قوامی
سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
سخن عشق بهار و تابستان 1386 سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
سمرقند بهار 1386 طوبی ساطعی
سیاحت غرب 1735-742X تابستان 1396 صدا و سیما
شمیم معرفت تابستان 1395 نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
صنعت ترجمه 1398 محمدرضا اربابی
عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
علم و ادب بهار 1393 دکتر سیدیحیی عظیمی
فرهنگ اندیشه 0255-1735 تابستان و پاییز 1386 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
فقه و اصول زمستان 1386 مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
گنجینه آذر و دی 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
|
 • ماهنامه حقوقی و حقوق شناسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
  مدیر مسئول: رسول آرامش
  سردبیر: مسعود رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (آبان 1389)
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول: محمدحسن اختری
  سردبیر: حجت الاسلام شیخ معین دقیق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1394)
 • فصلنامه کمک آموزشی ویژه مربیان عقیدتی سیاسی بسیج
  صاحب امتیاز: نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
  مدیر مسئول: صمد بهرامی
  سردبیر: حمید سلطانی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا اربابی
  سردبیر: سیده هستی حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (1398)
 • فصلنامه خبری, پژوهشی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
  مدیر مسئول: میرمحمدعلی گلچوبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18-19 (دی 1390)
 • pISSN: 0255-1735
  فصلنامه تخصصی در حوزه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
  مدیر مسئول: دکتر قربان بهزادیان نژاد
  سردبیر: دکتر عباس منوچهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
 • فصلنامه فقه و اصول
  صاحب امتیاز: مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
  مدیر مسئول: مجید خالق پور
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1386)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال