فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
جهان کتاب 1681-9705 خرداد - مرداد 1398 طلیعه خادمیان
چهار باغ بهار و تابستان 1392 آیدین مهدی زاده تهرانی
حسابدار رسمی اسفند 1397 جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سیدمحسن هاشمی
حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دادگستر خرداد و تیر 1391 دکتر حسن رحیمی
دادنامه آبان 1389 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1395 دکتر احسان پوراسماعیل
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
درسنامه درخشان معصومه نجیب زاده
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 خرداد 1398 دکتر حسین عزیزی نژاد
دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
رساله الثقلین پاییز 1394 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
رشد آموزش مشاور مدرسه بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
روابط عمومی شهریور و مهر 1396 انجمن روابط عمومی ایران
روشنا تابستان 1398 موسسه مطالعاتی ، تحلیلی فرق و ادیان روشنگر
زیره کرمان زمستان 1392 سیدصمصام الدین قوامی
|
 • pISSN: 2383-2452
  فصلنامه اطلاعات حسابداری و حسابرسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحسن هاشمی
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1396)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  سردبیر: دکتر ایرج گلدوزیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (بهار 1390)
 • ماهنامه حقوقی و حقوق شناسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
  مدیر مسئول: رسول آرامش
  سردبیر: مسعود رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (آبان 1389)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: معصومه نجیب زاده
  سردبیر: دکتر پروین احمدی
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول: محمدحسن اختری
  سردبیر: حجت الاسلام شیخ معین دقیق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1394)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعاتی ، تحلیلی فرق و ادیان روشنگر
  مدیر مسئول: عمادالدین مرتضوی مجد
  سردبیر: فاطمه الهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال