فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جامعه و فرهنگ

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۰۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه پوشاک ایران بهمن و اسفند 1384 مهندس رضا ایلاقی حسینی
ماهنامه پیوند 1024-0993 خرداد 1399 وزارت آموزش و پرورش
ماهنامه پیک توانا 2008-7101 پاییز 1399 کانون معلولین توانا
دو فصلنامه تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
دو ماهنامه تشریفات زمستان 1397 شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
مجله تشکل زمستان 1399 زهرا نژادبهرام
ماهنامه تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
دو ماهنامه جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
ماهنامه جاده های سبز فروردین 1400 موسسه همراهان جاده های سبز
ماهنامه جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
فصلنامه جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
فصلنامه خوشحالی بهار 1395 کامران بارنجی
مجله دادگر تابستان 1396 سید ابراهیم مروجی
نشریه جهانی دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
ماهنامه دنیای قلم 2383-0913 فروردین 1395 عذرا فراهانی
ماهنامه راه موفقیت 2008-3297 تیر، مرداد و شهریور 1392 دکتر مرتضی احمدی منش
فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رفتار و سلامت فروردین 1395 علی اکبر محمدزاده
ماهنامه ره آورد گیل خرداد و تیر 1399 هوشنگ عباسی
|
 • pISSN: 1024-0993
  ماهنامه آموزشی - تربیتی, برای اولیا و مربیان
  صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: نورعلی عباسپور
  سردبیر: دکتر کیومرث جهانگردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 475 (خرداد 1399)
 • دوماهنامه هتلداری و گردشگری
  صاحب امتیاز: شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر افسانه سزاوار بندی
  سردبیر: دکتر فرید جواهرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال